» Technologie  » Oczyszczalnie biologiczne


OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA


W oczyszczalni biologicznej zastosowano oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki po dopływie do osadnika wstępnego ulegają sedymentacji i fermentacji osadu w trakcie grawitacyjnego przepływu. Po uśrednieniu i przepływie do komory napowietrzania ścieki są intensywnie napowietrzane za pomocą dyfuzora do którego doprowadzane jest powietrze
z dmuchawy.

W komorze napowietrzania odbywa się naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych. Po komorze napowietrzania ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza się na dnie stożkowatego dna , skąd nagromadzony osad jest cyklicznie zawracany do osadnika wstępnego. Ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego, oczka wodnego, studni chłonnej czy też do grunty poprzez drenaż rozsączający.

Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania.


W naszej ofercie znajdą Państwo oczyszczalnie SBR .


Oczyszczalnia SBR BIO-REX

 • bezpieczna konstrukcja urządzenia - poprzez brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelności urządzenia,
 • niezawodna, bezawaryjna praca - wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają się przy zastosowaniu podnośnika cieczy ze sprężonym powietrzem. Dzięki temu w ściekach nie znajdują się awaryjne, ruchome części,
 • oczyszczalnia posiada znak CE – została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą  na zgodność z Normą PN – EN 12566-3,
 • oszczędność kosztów – zastosowanie oczyszczalni pozwala oszczędzić koszty przy montażu zbiorników i później przy eksploatacji poprzez możliwość ustawienia pracy oczyszczalni w stan czuwania, małe koszty wyowzu osadu, wyeliminowanie użycia chemii,
 • proces oczyszczania jest zautomatyzowany - pozwajalący na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków,
 • mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu - w przypadku braku zasilania sterowanie dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków,
 • możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania - pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni. Po tym okresie oczyszczalnia nie musi być powtórnie zasilana,
 • łatwa i tania rozbudowa - dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni,
 • oczyszczanie bez konieczności stosowania biopreparatów,
 • łatwy i tani transport oraz montaż - lekkie zbiorniki i budowa modułowa,
 • dostarczane urządzenia są gotowe do połączenia - szybkie i bezproblemowe uruchamianie urządzenia dzięki połączeniowemu przygotowaniu elementów,
 • długi okres użytkowania i niezawodności - zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie, dodatkowo wewnątrz zbiornika znajduje się stalowe wzmocnienie. Zbiorniki są w 100% szczelne.

Oczyszczalnia ścieków SBR BIO-Rex dla 2-8 osób składa się z:

 • 1 dużego zbiornika stanowiącego osadnik wstępny i zarazem zbiornik buforowy, w zbiorniku znajduje się wlot do układu oczyszczającego,
 • 1 małego zbiornika stanowiącego komorę reakcji SBR, w zbiorniku znajduje się wylot z układu oczyszczającego.


Oczyszczalnia ścieków SBR BIO-REX dla 8-12 osób składa się z:

 • 1 dużego zbiornika stanowiącego osadnik wstępny, w zbiorniku znajduje się wlot do układu oczyszczającego,
 • 1 małego zbiornika stanowiącego zbiornik buforowy,
 • 1 małego zbiornika stanowiącego komorę reakcji SBR, w zbiorniku znajduje się wylot z układu oczyszczającego.


Oczyszczalnia Biologiczna
Wiadomości ogólne przy systemach SBR.
Wiadomości ogólne przy systemach SBR.
Wiadomości ogólne przy systemach SBR c.d
Wiadomości ogólne przy systemach SBR c.d
Oczyszczalnia SBR - polska - opis.
Oczyszczalnia SBR - polska - opis.
Oczyszczalnie SBR - polskie.
Oczyszczalnie SBR - polskie.
Oczyszczalnia OPminiSBR-5 - polska.
Oczyszczalnia OPminiSBR-5 - polska.
Oczyszczalnia SBR - CLEAR FOX dla 4 osób.
Oczyszczalnia SBR - CLEAR FOX dla 4 osób.
Sposoby modyfikacji i rozbudowy systemu CLEAR FOX.
Sposoby modyfikacji i rozbudowy systemu CLEAR FOX.
Aprobata EKO-SYSTEMY.
Aprobata EKO-SYSTEMY.
Typoszereg 4,75 - osadnik wstępny oraz reaktor biologiczny.
Typoszereg 4,75 - osadnik wstępny oraz reaktor biologiczny.
Typoszereg 4,75 - osadnik sedymentacji końcowej oraz recyrkulacja osadu.
Typoszereg 4,75 - osadnik sedymentacji końcowej oraz recyrkulacja osadu.
Typoszereg kompaktów biologicznego oczyszczania ścieków.
Typoszereg kompaktów biologicznego oczyszczania ścieków.
Przykład Kompaktu BIO-GAMA na 18m3/dobę Barczyzna kł Nekli.
Przykład Kompaktu BIO-GAMA na 18m3/dobę Barczyzna kł Nekli.
Typoszereg BIO-GAMA 18,3 - projekt oczyszczalni ścieków.
Typoszereg BIO-GAMA 18,3 - projekt oczyszczalni ścieków.
Aprobata - Tunele Grafa.
Aprobata - Tunele Grafa.
Tłumaczenie aprobaty Tuneli Grafa.
Tłumaczenie aprobaty Tuneli Grafa.
Opis techniczny Tuneli Grafa.
Opis techniczny Tuneli Grafa.


 
     
   
  Bio-Tech | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS