» Technologie  » Separatory

SEPARATORY

Separatory tłuszczu LIPO instaluje się w miejscach nadmiernego powstawania tłuszczu, np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itd.

W urządzeniach oddzielających tłuszcze wykorzystano różnice gęstości tłuszczy i wody. Ścieki przez króciec wlotowy i deflektor wprowadzane są do wydzielonej komory szlamowej, gdzie następuje wytrącenie i sedymentacja części stałych. W komorze separacji zmniejsza się prędkość przepływu. Wydłużony czas zatrzymania powoduje flotację oleju oraz schłodzenie, zestalenie
i flotację tłuszczy. Ścieki oczyszczone prowadzone są w dolnej części separatora do króćca odpływowego.

Do separatorów tłuszczu nie można wprowadzać olejów mineralnych, fekaliów oraz wód deszczowych. Przed właściwą komorą separacji tłuszczy należy stosować osadniki szlamowe .

W swojej ofercie posiadamy separatory tłuszczu w wersjach wolnostojących, podzlewowych i do zabudowy podziemnej. Wersje separatorów wolnostojących i podzlewowych produkowane są z polietylenu PE-HD. Zbiorniki do zabudowy podziemnej wykonywane są na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN4
(w standardzie) do SN8 lub z betonu klasy B-45. Elementy wyposażenia wewnętrznego separatora wykonane są z polietylenu lub stali chromoniklowej gatunku 0H18N9.

Wyposażenie podstawowe:

 • zbiornik z przedziałem szlamowym i separacji,
 • króciec przyłączeniowy z deflektorem,
 • króciec wylotowy ścieków z przedłużeniem,
 • uchwyty robocze zbiornika ze stali 0H18N9 lub PE,
 • przyłącze wentylacji grawitacyjnej,
 • przy zabudowie podziemnej łączniki pod nadbudowę ML,
 • przy zabudowie wolnostojącej pokrywa z gwintem typu lekkiego.

Typoszereg separatorów LIPO posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane opcjonalnie do wymagań i potrzeb wynikających z projektów, uzgodnień branżowych i urzędowych.


Wyposażenie dodatkowe obejmuje:
 • zintegrowane z separatorem pompownie ścieków,
 • instalacje opróżniające ułatwiające czyszczenie i obsługę separatorów (NT-UO),
 • urządzenie do spłukiwania ścian separatora,
 • komory szlamowe zwiększonej pojemności przy występowaniu nadmiernych ilości zawiesin,
 • filtry zapachów z wkładem węglowym,
 • wentylację mechaniczną.

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd.

W separatorze zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak np. piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne. Zastosowane wkłady koalescencji (piankowe i/lub lamelowe) o dużej powierzchni rozwinięcia z kalibrowaną wielkością komórek potęguje zjawisko koalescencji zapewniając wysoką sprawność urządzeń szczególnie przy zastosowaniu w układach oczyszczania ścieków przemysłowych oraz wód deszczowych. W zależności od typu, separatory przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych.

Separatory MAK o przepływie od 1,5 do 1000 litrów/sek produkowane są w dwóch wersjach: z polietylenu PE-HD
i betonu klasy B-45.

Polietylenowe zbiorniki separatorów MAK w kształcie walca o osi pionowej - wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie dwuściennych rur strukturalnych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8.

Proponowane separatory są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzen dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Separatory MAK przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych, nieprzejezdnych lub
w terenach obciążonych ruchem kołowym. Separatory mogą także być wykonane jako urządzenia wolnostojące.

Żelbetowe zbiorniki separatorów MAK-B oraz osadników OKB w kształcie monolitycznego walca o osi pionowej lub o kształcie prostopadłościennym - wykonane są na bazie betonu klasy B-45, zabezpieczonego na zewnątrz i wewnątrz specjalnymi powłokami ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Żelbetowe separatory i osadniki przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych i obciążonych ruchem kołowym (drogi, place manewrowe itp.) do 100 kN/o. Separatory MAK przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.

Aprobaty techniczne AT/2004-08-0228 i AT/2005-08-0228/A1.

Separatory
Separator tłuszczu LIPO.
Separator tłuszczu LIPO.
Separator substancji ropopochodnych MAK.
Separator substancji ropopochodnych MAK.
Separator substancji ropopochodnych MAK.
Separator substancji ropopochodnych MAK.


 
     
   
  Bio-Tech | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS